Winieta    
   

Galeria Fotografii BWA/ZPAF
Kielce, ul. Planty 7
tel. (041) 344 76 36

 
 

 

Paweł Pierściński
3 listopada 2008 r.

Jerzy Lewczyński
12 listopada 2008 r.

Natalia LL
29 listopada 2008 r.

Stefan Wojnecki
8 grudnia 2008 r.

Wojciech Zawadzki
19 grudnia 2008 r.