Winieta    
   

Galeria Fotografii BWA/ZPAF
Kielce, ul. Planty 7
tel. (041) 344 76 36

 

 

Natalia LL

Urodzona 18 kwietnia 1937 roku w Żywcu. Od roku 1946 do 1956 mieszka w Bielsku Białej, gdzie kończy szkołę podstawową i średnią.
W latach 1957–1963 studiuje w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem prof. S. Dawskiego, dyplom w 1963 roku. Dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików otrzymuje w 1964 roku. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem, sztuką performance i wideo. W 1970 roku współzałożycielka Galerii PERMAFO we Wrocławiu. Od 1975 roku włącza się do międzynarodowego ruchu sztuki feministycznej, biorąc udział w licznych sympozjach i wystawach. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku w 1977 roku. Pełni funkcję komisarza I i II Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu w latach 1978–81. Wiceprzewodnicząca IV, VI Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, 1989 – 1995. Stypendystka „Verein Kulturkontakte” w Wiedniu w 1991 roku. Stypendystka „PRO-HELVETIA” w Szwajcarii w 1994 roku. Artysta wizytujący Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu od 2004 roku.

 

Sztuka i Wolność, 1987
1. Sztuka jest poszukiwaniem wolności. Wolność jest celem samym w sobie, sztuka zaś cel ten realizuje.
2. Wolność i sztuka nie może zrealizować się w sytuacji zależności, podległości. Dlatego sztuka i wolność nie może znieść sytuacji opowiadania się „za czymś”, ponieważ sztuka i wolność jako cele same w sobie są już deklaracją opowiedzenia się.
3. Sztuka potrzebuje paliwa. Napędem sztuki jest wiara, nadzieja i miłość.
Ale sztuka jako iskra bogów nie może obejść się bez pierwiastka szaleństwa, o który ociera się creatio. Tylko sytuacja zaprzeczenia normalności i nijakości może sztukę powoływać. Bezgrzeszna sztuka ociera się o grzech, by stać się świętością. Wspaniałość sztuki polega także na tym, że brud i śmietnik zamienić potrafi w bukiet polnych kwiatów.
Rozsypującą się budowlę codzienności potrafi sztuka przebudować w cudowną konstrukcję nadziei sztucznej (artystycznej) rzeczywistości.
I tylko w rzeczywistości sztuki stajemy się autentycznie niezależni, wolni.

Natalia LL
25 maja 1987, Wrocław


NATALIA LLPerformance „Terror Kobiecości” - 2007 r.


„Ptaki Wolności”
- 2001 r.


„Narodziny według Ducha”
- 2000 r.
wł. Muzeum Narodowego
we Wrocławiu


„Narodziny według Ciała”
- 2000 r.
wł. Muzeum Narodowego
we Wrocławiu


„Erotyzm Trwogi”
- 2004


„Ptaki Niebieskie
– Volucres Coeli”
- 2004


Instalacja „TONIEMY”
- 1998 r.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, Wrocław


Instalacja „Przestrzeń Aluzyjna”
-
1995 r.
Galeria Państwowa Sztuki
Współczesnej Arsenał. Białystok


„Sztuka zwierzęca”
- 1977 r.


„Obraz I – Miękkość dotyku”
1977–2007 r.

 

Kurator edycji

ADAM SOBOTA

Urodził się w 1947 r. W 1971 uzyskał dyplom magisterski na Uniwersytecie Wrocławskim (filologia polska) na podstawie pracy Film jako język. Od 1973 pracuje w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w Dziale Sztuki Współczesnej, gdzie zajmuje się zbiorami fotografii artystycznej; od 1995 w stopniu starszego kustosza.
W r. 2000 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii na podstawie pracy Estetyczne problemy fotograficznego piktorializmu na tle związków sztuki i techniki w XIX i XX wieku. Od r. 1990 zajmuje się także działalnością dydaktyczną, prowadząc zajęcia z historii i teorii fotografii oraz historii sztuki (m.in. na ASP w Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytecie Zielonogórskim, PWSZ w Głogowie, Wyższym Studium Fotografii ZPAF).
Zasadniczą działalność wiąże z budowaniem kolekcji fotografii artystycznej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, organizacją wystaw i publikacjami z tym związanymi. (m.in. monograficzne wystawy Aleksandra Krzywobłockiego, Zdzisława Beksińskiego, Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego, Zofii Rydel, Natalii LL). Podstawowym opracowaniem jest tu: Fotografia – historia i sztuka. Katalog zbiorów fotografii Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Wydawnictwo Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 2007). Ponadto opublikował dwie książki:
Szlachetność techniki – artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2001), oraz: Konceptualność fotografii (wydawnictwo Galerii Bielskiej BWA, Bielsko-Biała, 2004). Zamieszczał też liczne teksty w opracowaniach zbiorowych, katalogach i czasopismach (Fotografia, Exit, Obieg, Odra, i inne). Ostatnia większa publikacja: Czas jako fotografia („Dyskurs”, nr 8/2008, ASP Wrocław).

sobota

Tekst do katalogu wystawy