Winieta    
   

Galeria Fotografii BWA/ZPAF
Kielce, ul. Planty 7
tel. (041) 344 76 36

 

 

Paweł PIERŚCIŃSKI – fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej, redaktor i współautor między innymi almanachów fotograficznych: „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” (2000) oraz „Kielecka Szkoła Krajobrazu” (2002). Twórca, organizator i animator pracy kierunku artystycznego pod nazwą KIELECKA SZKOŁA KRAJOBRAZU. Urodzony 25 maja 1938 roku w Kielcach. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego uzyskał na Politechnice Warszawskiej (1962). Fotografuje od 1952 roku, debiut wystawienniczy – 1955, Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (od 1964), Członek Honorowy ZPAF (od 1982), Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF w Kielcach (od 1985), członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce.
Paweł Pierściński jest autorem ponad 250 wystaw indywidualnych, ponad 600 razy eksponował fotografie na wystawach w kraju i zagranicą, otrzymał liczne medale, nagrody i dyplomy. Wydał kilkanaście albumów indywidualnych (w tym: „Struktury” – 1982, „Między Wisłą a Pilicą” – 2001, „Świętokrzyskie” – 2004). Fotografie Pawła Pierścińskiego były wielokrotnie publikowane w almanachach światowej fotografii (np. „Photography Year Book”, „Photographis”, „Fotojahrbuch International”, „Almanach FIAP”) oraz w fachowej prasie fotograficznej w wielu krajach. Fotografie artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzealnych: w kolekcji BWA w Kielcach oraz m.in. we Francuskim Muzeum Fotografii w Bievres, w Muzeum Sztuki Współczesnej im. A. Puszkina w Moskwie, w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Opublikował ponad 600 tekstów, opracowań krytycznych, recenzji i wstępów do katalogów wystaw (w tym: prace zwarte, monografie i prace źródłowe). Wśród prac teoretycznych wyróżniają się teksty omawiające działalność Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz analizujące historię i podsumowujące bieżące dokonania polskiej fotografii krajobrazowej. Pierwszą opublikowaną pracą zwartą było uzasadnienie pracy kierunku estetycznego, broszura pn. „Kielecka Szkoła Krajobrazu” (Kielce 1976), a następnie między innymi: „Kielecka fotografia w latach 1978–1988” („Almanach fotografii” – Kielce 1989), „Polska Fotografia Krajobrazowa” (album „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” – Kielce 2000), „Kielecka Szkoła Krajobrazu” (album – Kielce 2002) oraz tom wierszy pn. „Pagór” (Kielce 2005). W roku 2004 ukazała się antologia jego tekstów autorskich („Czas krajobrazu” – Kraków 2004), w roku 2007 autorskie opracowanie biografii („Paweł Pierściński – twórczość 1955–2005” – Kielce 2007), w 2008 „Słownik Biograficzny Polskich Fotografów”, w przygotowaniu – wspomnienia autora.
Za twórczość fotograficzną, oraz za społeczną działalność organizacyjną, Paweł Pierściński otrzymał liczne odznaczenia państwowe, między innymi: Krzyż Oficerski oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, srebrną Odznakę „Gloria Artis” oraz honorowe odznaczenia Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) w Genewie: AFIAP, EFIAP, i EsFIAP. Hasła imienne „Paweł Pierściński” znajdują się, między innymi, w Międzynarodowych Encyklopediach Fotografów oraz w Międzynarodowych Słownikach Biograficznych.

Prace w zbiorach, wystawy,
biografia tekstów autorskich

 


PAWEŁ PIERŚCIŃSKIWielki pagór
- montaż wielokrotny,
brom, 1983 r.Grodzisko w Stradowie
- brom, 1967 r.


Sinusoida
- brom, 1956 r.


Krajobraz falisty
- Brom, 1958 r.


Śniegowy potworek
- Brom


Ziemia chęcińska
- montaż wielokrotny, 1968 r.


Słońce fotograficzne
- Brom, 1968 r.


Neseber I
- Izohelia, brom, 1967 r.


Neseber II
- solaryzacja, brom, 1967 r.


Legenda o chęcińskim zamku
- z cyklu "Struktury"
- fotocollage, 1968 r.


Macierzyństwo
- fotocollage, 1968 r.


z cyklu "Kielecczyzna przemysłowa" - Spawacz
- brom, 1968 r.


z cyklu "Kielecczyzna przemysłowa"
- brom, 1968 r


Śląsk
- brom


W matni
z cyklu "Kielecczyzna przemysłowa"
- brom, 1968 r


z cyklu
"Małe formy krajobrazowe"
- Miedza
, 1983 r


z cyklu
"Małe formy krajobrazowe"
- Poletko
, 1983 r


z cyklu
"Małe formy krajobrazowe"
- Wąwóz,
1983 r


z cyklu
"Małe formy krajobrazowe"
- Szachownica pól
, 1983 r


z cyklu
"Małe formy krajobrazowe"
- Struktura gleby
, 1983 r


z cyklu
"Małe formy krajobrazowe"
- Wody
, 1983 r


z cyklu
"Małe formy krajobrazowe"
- Drzewa
, 1983 r


z cyklu
"Małe formy krajobrazowe"
- Krzewy
, 1983 r


z cyklu
"Małe formy krajobrazowe"
- Erozja
, 1983 r


z cyklu "Kielce-Włoszczowa"
- Rzeki
, 1981 r


z cyklu "Kielce-Włoszczowa"
- Strachy
, 1981 r


z cyklu "Kielce-Włoszczowa"
- Punkty czerpania wody,

1981 r

 

Kurator edycji

STANISŁAWA ZACHARKO

Historyk sztuki, krytyk sztuki, artysta fotografik. Urodziła się 24 XI 1958 roku w Przemyślu. Studia w Uniwersytecie Jagiellońskim: historia sztuki (1977–85) i podyplomowe – zarządzanie kulturą (2003/04 r.)
Od 1985 roku pracuje w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach – od 1996 roku na stanowisku kierownika galerii. Prowadzi zajęcia z przedmiotu „marketing sztuki” w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Jest autorką ok. 150 wstępów do katalogów wystaw sztuki współczesnej i licznych recenzji, kuratorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz opracowań merytorycznych i projektów graficznych katalogów.
Należy do Stowarzyszenia Artystów „Wiklina” i Związku Polskich Artystów Fotografików. Uczestniczka wielu plenerów i wystaw artystycznych, w tym trzech indywidualnych wystaw fotografii.

 

Tekst do katalogu wystawy