Winieta    
   

Galeria Fotografii BWA/ZPAF
Kielce, ul. Planty 7
tel. (041) 344 76 36

 

 

Stefan Wojnecki urodzony w 1929 roku, ukończył fizykę na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Twórca zaliczany do fotograficznej neoawangardy, animator i teoretyk fotografii. Jego postać związana jest z pojęciami fotografii intermedialnej i postmedialnej. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, od 1956 r. brał udział w około stu wystawach zbiorowych, w tym w prestiżowych prezentacjach w kraju i za granicą. W rankingu najlepszych od 1989 r. wystaw poznańskich artystów, jego wystawa retrospektywna Pęknięcia – ku symulacji z 1999 r. znalazła się w gronie pierwszej dziesiątki. Autor licznych wypowiedzi teoretycznych związanych z fotografią, w tym skryptu Moja teoria fotografii. Od 1971 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, piastował najwyższe funkcje w polskim ruchu fotograficznym. Kurator kilkudziesięciu ważkich wystaw, sympozjów i warsztatów, również o zasięgu międzynarodowym. Między innymi dzięki jego działaniom odbyło się w Poznaniu pięć edycji Biennale Fotografii, oraz dziewięć edycji Międzynarodowego Warsztatu Fotograficznego PROFILE w Skokach. Inicjator studiów wyższych na kierunku fotografii w polskim szkolnictwie artystycznym. Pierwszy w Polsce profesor tytularny z dyscypliny artystycznej fotografia.
Od 1978 r. pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dawniej PWSSP). Obecnie kierownik Pracowni Fotografii Komputerowej w tejże uczelni, a od 1999 r. także prof. zwyczajny w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Był długoletnim ekspertem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, oraz recenzentem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Napisał prawie 100 recenzji dotyczących przewodów doktorskich i habilitacyjnych, oraz postępowań o nadanie tytułu profesora. Otrzymał szereg wyróżnień, nagród i mających dużą wagę odznaczeń, w tym międzynarodowych. Laureat m.in. medalu Scholae Bene Merito Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, oraz Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Obecnie wchodzi w skład Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. Jego sylwetka twórcza opisana została w licznych tekstach, w tym wysokiej rangi wydawnictwach biograficznych, jak Contemporary Photographers, Who’s Who in the World czy Złota Księga Nauki Polskiej 2006 – Naukowcy Zjednoczonej Europy.

Biografia

 


STEFAN WOJNECKITwarz
- 1956 r.Rozcinanie bańki mydlanej
- 1965 r.


Uwięzienie umysłu - 1985 r.


Krzywa przepuszczalności filtru
- 1962 r.Krzywe Beizera
- 2004 r.Bezkamerowy obraz cyfrowy - 2002 r.


Genesis 1
- 2008 r.


Genesis 2
- 2008 r.

 

Kurator edycji

ANDRZEJ P. BATOR

Urodzony w 1954 roku we Wrocławiu. Jest profesorem w Katedrze Sztuki Mediów na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Realizacje: fotografia, fotoobiekty, obiekty multimedialne. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Los Angeles Center for Digital Art, Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (kolekcja „Znaki czasu”) oraz w kolekcjach galerii i osób prywatnych. Autor rozpraw naukowych oraz tekstów teoretycznych i krytycznych o sztuce. Redaktor naczelny Zeszytów Naukowo-Artystycznych DYSKURS wydawanych przez wrocławską ASP, stale współpracuje z Pismem Artystycznym FORMAT.

Tekst do katalogu wystawy