Winieta    
   

Galeria Fotografii BWA/ZPAF
Kielce, ul. Planty 7
tel. (041) 344 76 36

 

 

Stefan Wojnecki


 

Biografia

Stefan Wojnecki urodzony w 1929 roku w Poznaniu, ukończył w 1952r. fizykę w  Uniwersytecie Poznańskim, dzisiejszym UAM. Od 1956r. bierze udział w życiu artystycznym jako twórca, animator i teoretyk fotografii. Zaliczany jest do fotograficznej neoawangardy,   Od 1952r. był  członkiem, później  prezesem Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1971r. został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików, gdzie pełnił szereg funkcji do prezesa Prezydium Zarządu Głównego włącznie. Jest długoletnim członkiem Rady Artystycznej ZPAF. Od 1978r. pracuje w dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dawniej PWSSP), gdzie  w latach 1987-1993 był dziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby na stanowisku docenta. W 1993r. otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych, jako pierwszy w Polsce z dyscypliny artystycznej fotografia. Był inicjatorem utworzenia studiów magisterskich na kierunku fotografia oraz  Zaocznego Studium Fotografii na poziomie licencjatu w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, pierwszych w polskim szkolnictwie artystycznym. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Fotografii Komputerowej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a od 1999r. także profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 1993 do 2002r. wchodził w skład Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w charakterze eksperta, był także recenzentem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2002-2005. Zainicjował w 1998r. utworzenie Naukowego Towarzystwa Fotografii, gdzie pełni funkcję prezesa.
Podczas swojej długoletniej aktywności twórczej był autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, oraz brał udział w około stu wystawach zbiorowych, w tym w prestiżowych prezentacjach w kraju i za granicą. W 1999r. w poznańskim Arsenale odbyła się jego wystawa retrospektywna Pęknięcia – ku symulacji, której towarzyszyły wystawa zaprzyjaźnionych artystów i sympozjum poświęcone jego działalności twórczej. W rankingu najlepszych wystaw poznańskich artystów od 1989r., wystawa ta znalazła się w gronie pierwszej dziesiątki.  Równolegle z działalnością wystawienniczą był kuratorem kilkudziesięciu imprez fotograficznych – wystaw, plenerów, warsztatów, sympozjów i seminariów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, w tym cyklicznych. W szczególności w latach 1976-1985 był konsultantem programowym Konfrontacji Fotograficznych w Gorzowie Wlkp., a w latach 1991-2006 kierował dziewięcioma  edycjami Międzynarodowego Warsztatu Fotograficznego PROFILE w Skokach (od 2002r. jest współkierownikiem razem z prof. Piotrem Wołyńskim). Był inicjatorem pięciu edycji Biennale Fotografii w Poznaniu.
Aktywność twórcza Stefana Wojneckiego dotyczy również wystąpień teoretycznych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i dłuższych tekstów z teorii fotografii, oraz redaktorem kilku wydawnictw zbiorowych z zakresu fotografii. W 1999r. opracował (wielokrotnie uzupełniany) skrypt Moja teoria fotografii. Napisał prawie 100 recenzji dotyczących przewodów doktorskich i habilitacyjnych, oraz postępowań o nadanie tytułu profesora. Jego postać związana jest z pojęciami fotografii intermedialnej i postmedialnej. W roku 2007 ukazała się książka jego autorstwa  Fotografia - gwiazda podwójna kultury.

W ciągu ponad 50 lat pracy otrzymał szereg wyróżnień, nagród i  mających dużą wagę odznaczeń,  w tym także o charakterze międzynarodowym. Laureat m.in. Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, medalu Scholae Bene Merito ASP w Poznaniu oraz Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Obecnie wchodzi w skład Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.. Jego działalność twórcza opisana jest w licznych artykułach, pracach dyplomowych i wydawnictwach, również biograficznych - w tym tak wysokiej rangi jak Contemporary Photographers z 1995r., Who`s Who in the World z 1999, 2000 i 2001 r., 2000 Outstanding Artists and Designers of the 20th Century, Złota Księga Nauki Polskiej 2000- Naukowy Przełom Wieków. Są to także szwajcarskie Who is Who,  Who is Who w Polsce, Współcześni uczeni polscy  z 2002r.,  Złota Księga Nauk Humanistycznych z 2004r. oraz Złota Księga Nauki Polskiej 2006 Naukowcy Zjednoczonej Europy. Prace Stefana Wojneckiego znajdują się w zbiorach Muzeum  Narodowego we Wrocławiu,  Muzeum Narodowego w Poznaniu, Kolekcji Braci Bieńkowskich, Kolekcji Artoteka Fotografii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Galerii Miasta Brna (Czechy) i innych kolekcjach.